Cyfarfod Cyhoeddus - Problemau Traffig

Y nod yw dod o hyd i atebion ymarferol i'r problemau a'r peryglon a nodwyd.

Cynllun Grantiau Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed

Mae gan Gyngor Cymuned Cynwyl Elfed Gynllun Grantiau sy'n cynnig cymorth ariannol i'r gymuned. Dyrennir y grantiau yn unol â deddfwriaeth berthnasol gan gynnwys Deddf Llywodraeth Leol 1972 (adrannau 137 - 142) a Pŵer Lles Cyffredinol (adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000). Pennir swm yr arian sydd ar gael yn flynyddol yng nghyllideb y Cyngor.
Dyluniwyd gyda balchder gan W3 Web Designs Limited | Cedwir pôb hawlfraint - 2020
menu-circlecross-circle