Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed

Ar y wefan hon cewch fanylion am eich Cynghorwyr Cymuned, manylion cyswllt a hefyd gwybodaeth am cyfarfodydd y Cyngor Cymuned.
Lleolir Plwyf gwledig Cynwyl Elfed yn Sir Gaerfyrddin. Saif tua unarddeg milltir i'r Gorllewin o Dref Caerfyrddin a thua chwech milltir i'r De Ddwyrain o Castell Newydd Emlyn. Mae'r gymuned yn cynnwys pentrefi Blaen y Coed, Bryn Iwan, Cwmduad, Cynwyl Elfed a Hermon.

Cysylltwch â ni

Clerc

Enid Davies,
Tryal Bach,
Cynwyl Elfed,
Caerfyrddin,
SA33 6ST

Cyfarfod Nesaf y Cyngor

Dyddiad Cyhoeddi: 07.04.2021
Dyddiadau Cyfarfodydd 2021/22 
25.04.22
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
i ddechrau am 1900 awr ar 16.05.22
 16.05.22
20.06.22
18.07.22

Mae'r cyngor yn cwrdd

Mae'r Cyngor yn Cwrdd: Ar y trydydd Nos Lun o bob mis (ac eithrio mis Awst)
amser: 7.30 p.m
Lleoliad: Neuadd Cymdeithasol Cynwyl Elfed
Dyluniwyd gyda balchder gan W3 Web Designs Limited | Cedwir pôb hawlfraint - 2020
usermenu-circlecross-circle